Các danh hiệu nhà trường được khen thưởngI/ CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Danh hiệu thi đua: 
 
Năm học Danh hiệu thi đua  Số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng; Cơ quan ban hành quyết định
2007 - 2008 Tập thể Lao động xuất sắc cấp Bộ Quyết định số: 3696/QĐ - BGDĐT 
Ngày 03/07/2008 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT
2011 - 2012 Tập thể Lao động xuất sắc cấp Bộ Quyết định số: 4380/QĐ - BGDĐT 
ngày 16/10/2012 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT
Cờ: “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc” Quyết định số: 1792/QĐ - BGD&ĐT 
ngày 21/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2012 - 2013 Tập thể Lao động xuất sắc cấp Bộ Quyết định số: 4339 /QĐ - BGDĐT 
ngày 30/09/2013 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT
 
2/Hình thức khen thưởng:
 
Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng; 
Cơ quan ban hành Quyết định
Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT QĐ số: 3830/QĐ - BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2008
của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ QĐ số: 1376/QĐ - TTg ngày 26 tháng 08 năm 2009
của Thủ Tướng Chính phủ
Huân chương lao động hạng Ba QĐ số: 274/KTCT ngày 18 tháng 05 năm 1994
của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Huân chương lao động hạng Nhì QĐ số: 151/KTCT ngày 29 tháng 04 năm 1999
của Nước cộng hòa xã hội chue nghĩa Việt Nam
Huân chương lao động hạng Nhất QĐ số: 769/QĐ - CTN ngày 12 tháng 05 năm 2004
của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


 

[Quay lại]Các tin liên quan

Giới thiệu trường

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook