Các danh hiệu nhà trường được khen thưởngI/ CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Danh hiệu thi đua: 
 
Năm học Danh hiệu thi đua  Số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng; Cơ quan ban hành quyết định
2007 - 2008 Tập thể Lao động xuất sắc cấp Bộ Quyết định số: 3696/QĐ - BGDĐT 
Ngày 03/07/2008 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT
2011 - 2012 Tập thể Lao động xuất sắc cấp Bộ Quyết định số: 4380/QĐ - BGDĐT 
ngày 16/10/2012 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT
Cờ: “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc” Quyết định số: 1792/QĐ - BGD&ĐT 
ngày 21/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2012 - 2013 Tập thể Lao động xuất sắc cấp Bộ Quyết định số: 4339 /QĐ - BGDĐT 
ngày 30/09/2013 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT
 
2/Hình thức khen thưởng:
 
Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng; 
Cơ quan ban hành Quyết định
Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT QĐ số: 3830/QĐ - BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2008
của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ QĐ số: 1376/QĐ - TTg ngày 26 tháng 08 năm 2009
của Thủ Tướng Chính phủ
Huân chương lao động hạng Ba QĐ số: 274/KTCT ngày 18 tháng 05 năm 1994
của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Huân chương lao động hạng Nhì QĐ số: 151/KTCT ngày 29 tháng 04 năm 1999
của Nước cộng hòa xã hội chue nghĩa Việt Nam
Huân chương lao động hạng Nhất QĐ số: 769/QĐ - CTN ngày 12 tháng 05 năm 2004
của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Năm học 2017-2018 , Nhà trường được Danh hiệu : Tập thể lao động xuất sắc. Được Bằng khen của Bộ GD&ĐT.
Năm học 2018-2019, Nhà trường được danh hiệu : Tập thể Lao động tiên tiến. Được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Được Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng lẵng hoa chúc mừng 40 năm ngày Thành lập trường.( 19/5/1979 - 19/5/2019 )

[Quay lại]Các tin liên quan

Giới thiệu trường

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook