Giới thiệu trườngTRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN :  
Được thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1979. 
Diện tích 6034m2 tại khu D Giảng Võ , Ba Đình, Hà Nội.

I/ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

- Chăm sóc, giáo dục trẻ từ 24  tháng tuổi đến 72 tháng tuổi theo chương trình của bộ GD & ĐT.
- Hướng dẫn thực hành và thực tập cho sinh viên trường CĐSPTW.
- Là cơ sở thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong giáo dục mầm non.
 - Là điểm đến  để tham quan, học tập và nhân rộng mô hình giáo dục mần non trên toàn quốc.
 Đội ngũ cán bộ, giáo viên :
Tổng số cán bộ , giáo viên : 102.
Trong đó :
Ban giám hiệu : 3
Giáo viên : 76 ( Bao gồm cả BGH )
Nhân viên : 26
Chuyên môn , nghiệp vụ : 01 tiến sĩ, 3 thạc sĩ , còn lại là đại học, cao đẳng, trung cấp và chứng chỉ nghề . Một số đang học  Đại học, Cao đẳng. 
Tổng số cháu : 774, học ở 25 lớp :
1/ Nhà trẻ : 3 lớp ( 90 học sinh )
2/ Mẫu giáo Bé : 7 lớp (192 học sinh )
3/ Mẫu giáo Nhỡ : 7 lớp ( 224 học sinh )
4/ Mẫu giáo Lớn : 8 lớp ( 268 học sinh )

  Danh sách thành viên tổ văn phòng và các tổ chuyên môn năm học 2019 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số:70/QĐ-MNHS ngày 03 tháng 10  năm 2019)

 
1. Tổ văn phòng (gồm 13 thành viên)
 
STT Họ và tên Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
1 Phùng Thị Tâm Đại học Nhân viên kế toán Tổ trưởng
2 Đào Thị Dự Chứng chỉ Nhân viên văn thư Tổ phó
3 Lưu Danh Đĩnh THCN Nhân viên bảo vệ Tổ phó
4 Nguyễn Thị Thanh Tiến sĩ Hiệu trưởng Tổ viên
5 Nguyễn Thị Lan Đại học Nhân viên y tế Tổ viên
6 Đặng Mỹ Phượng Đại học Nhân viên thủ quỹ Tổ viên
7 Ngô Thị Hồng Khanh Đại học Nhân viên kế toán Tổ viên
8 Đàm Minh Sơn Chứng chỉ Nhân viên điện nước Tổ viên
9 Dương Mạnh Thắng Trung cấp Nhân viên điện nước Tổ viên
10 Trịnh Ngọc Bình Bằng nghề Nhân viên bảo vệ Tổ viên
11 Vương Trí Dũng Chứng chỉ Nhân viên bảo vệ Tổ viên
12 Nguyễn Sơn Tuyến Đại học Nhân viên bảo vệ Tổ viên
13 Nguyễn Văn Phúc Chứng chỉ Nhân viên bảo vệ Tổ viên
  
2. Tổ chuyên môn nhà trẻ (gồm 09 thành viên)
 
STT Họ và tên Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
14 Lê Thị Quy Cao đẳng GV lớp B6 - N.Trẻ Tổ trưởng - Nhóm trưởng
15 Hoàng Thu Trang Đại học GV lớp B6 - N.Trẻ Tổ viên
16 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Cao đẳng GV lớp B6 - N.Trẻ Tổ viên
17 Lê Minh Phượng Đại học GV lớp B7 - N.Trẻ Nhóm trưởng - Tổ  viên
18 Lương Thúy Hồng Đại học GV lớp B7 - N.Trẻ Tổ viên
19 Nguyễn Thúy Hằng Đại nhọc GV lớp B7 - N.Trẻ Tổ viên
20 Đặng Thị Thảo Nguyên Đại học GV lớp B10 – N.trẻ Nhóm trưởng - Tổ  viên
21 Đào Thị Huệ Đại học GV lớp B10 - N.Trẻ Tổ viên
22 Ông Thị Việt Hà Đại học GV lớp B10 – N.Trẻ Tổ viên


 

3. Tổ chuyên môn mẫu giáo bé (gồm 21 thành viên)
 
STT Họ và tên Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
23 Nguyễn Thị Hoài Thu Đại học GV lớp A1 - MGB Tổ trưởng - Nhóm trưởng
24 Nguyễn Thị Thùy Dương Đại học GV lớp A1 - MGB Tổ viên
25 Đặng Thị Lê Hằng Đại học GV lớp A2 - MGB Nhóm trưởng - Tổ viên
26 Nguyễn Thị Liên Đại học GV lớp A2 - MGB Tổ viên
27 Phạm Thị Hà Đại học GV lớp A3 - MGB Nhóm trưởng - Tổ viê
28 Nguyễn Thu Trang Đại học GV lớp A3 - MGB Tổ viên
29 Lương Thị Phương Thảo Đại học GV lớp A5 - MGB Nhóm trưởng - Tổ viên
30 Vi Thị Tám Đại học GV lớp A5 - MGB Tổ viên
31 Nguyễn Thị Quỳnh Như Đại học GV lớp A5 - MGB Tổ viên
32 Nghiêm Thị Dung Cao đẳng GV lớp A6 - MGB Nhóm trưởng - Tổ viên
33 Nguyễn Thị Liên Đại học GV lớp A6 - MGB Tổ viên
34 Trần Thị Thu Đại học GV lớp A6 - MGB Tổ viên
35 Trần Thị Mão Đại học GV lớp A7 - MGB Nhóm trưởng - Tổ viên
36 Nguyễn Thị Thanh tâm Cao đẳng GV lớp A7 - MGB Tổ viên
37 Nguyễn Thị Thanh Bình Đại học GV lớp A7 - MGB Tổ viên
38 Nguyễn Thị Thanh Hà Cao đẳng GV lớp A8 - MGB Nhóm trưởng - Tổ viên
39 Nguyễn Thị Lê Hằng Đại học GV lớp A8 - MGB Tổ viên
40 Nguyễn Thùy Dung Cao đẳng GV lớp - MGB Tổ viên
41 Trần Thị Oanh Thạc sĩ Phó hiệu trưởng Tổ viên
 

 

4. Tổ chuyên môn mẫu giáo nhỡ (gồm 17 thành viên)                                                                   
 
STT Họ và tên Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
42 Nguyễn Thị Hương Giang Đại học GV lớp B1 - MGN Tổ trưởng - Nhóm trưởng
43 Hoàng Thị Ánh Thạc sĩ GV lớp A4 – MGN Nhóm trưởng - Tổ viên
44 Nguyễn Thị Thoa Đại học GV lớp A4 - MGN Tổ viên
45 Hoàng Thái Hà Đại học GV lớp B1 - MGN Tổ viên
46 Bùi Thị Minh Phương Đại học GV lớp B1 - MGN Tổ viên
47 Đào Thị Trang Đại học GV lớp B2 - MGN Nhóm trưởng - Tổ viên
48 Nguyễn Thị Tám Đại học GV lớp B2 - MGN Tổ viên
49 Nguyễn Thị Thành Đại học GV lớp B3 - MGN Nhóm trưởng - Tổ viên
50 Nguyễn Hoàng Anh Đại học GV lớp B3 - MGN Tổ viên
51 Phạm Thị Hồng Vân Đại học GV lớp B4 - MGN Nhóm trưởng - Tổ viên
52 Nguyễn Thanh Thúy Đại học GV lớp B4 - MGN Tổ viên
53 Nguyễn Bích Ngọc Đại học GV lớp B4 - MGN Tổ viên
54 Nguyễn Nguyệt Anh Đại học GV lớp B9 - MGN Nhóm trưởng - Tổ viên
55 Nguyễn Thị Ngọc Bích Đại học GV lớp B9 - MGN Tổ viên
56 Bạch Thùy Trang Đại học GV lớp B9 - MGN Tổ viên
57 Nguyễn Thanh Huyền Đại học GV lớp B11 - MGN Nhóm trưởng - Tổ viên
58 Bùi Thị Kim Hà Đại học GV lớp B11 - MGN Tổ viên

 
 
5. Tổ chuyên môn mẫu giáo lớn (gồm 20 thành viên)
 
STT Họ và tên Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
59 Nguyễn Thị Thanh Hương Đại học GV lớp B5 - MGL Tổ trưởng - Nhóm trưởng
60 Phạm Hồng Ngọc Đại học GV lớp B5 - MGL Tổ viên
61 Nguyễn Lê Phương Đại học GV lớp B5 - MGL Tổ viên
62 Trần Thị Lan Hương Đại học GV lớp B8 - MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
63 Phan Thị Tuyết Mai Đại học GV lớp B8 - MGL Tổ viên
64 Trần Thị Hương Đại học GV lớp C1 - MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
65 Trần Thị Chinh Đại học GV lớp C1 - MGL Tổ viên
66 Phạm Thị Hiền Đại học GV lớp C1 - MGL Tổ viên
67 Hoàng Thị Thúy Đại học GV lớp C2 - MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
68 Đỗ Thị Thanh Hương Đại học GV lớp C2 - MGL Tổ viên
69 Dương Thị Thanh Nhàn Đại học GV lớp C2 - MGL Tổ viên
70 Ngô Thị Ánh Nguyệt Đại học GV lớp C3 - MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
71 Nguyễn Thị Thu Hà Đại học GV lớp C3 - MGL Tổ viên
72 Lý Thị Hằng Đại học GV lớp C4 - MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
73 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đại học GV lớp C4 - MGL Tổ viên
74 An Thị Ngoan Đại học GV lớp C5 - MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
75 Nguyễn Thị Mai Hương Đại học GV lớp C5 - MGL Tổ viên
76 Hoàng Thị Thanh Mai Đại học GV lớp C5 - MGL Tổ viên
77 Nguyễn Thị Xuân Hường Cao đẳng GV lớp C6 - MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
78 Nguyễn Thị Huế Đại học GV lớp C6 - MGL Tổ viên
 


 

6. Tổ Chuyên biệt (gồm 9 thành viên)                                                                     
 
STT Họ và tên Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
79 Vũ Thị Phương Thạc sĩ GV can thiệp  Tổ trưởng
80 Trần Thị Hằng Đại học GV dạy can thiệp Tổ viên
81 Lê Thị Thu Ba Đại học GV dạy can thiệp Tổ viên
82 Phạm Thị Hà Đại học GV dạy can thiệp Tổ viên
83 Nguyễn Quỳnh Hoa Cao đẳng GV dạy can thiệp Tổ viên
84 Trần Thanh Bình Đại học GV dạy kỹ năng sống. dạy ART Tổ viên
85 Trần Thanh Huyền Đại học GV dạy múa Tổ viên
86 Hoàng Ngọc Minh Trang Cao đẳng GV dạy Tiếng anh Tổ viên
87 Vũ Thị Kiều Trang Đại học GV dạy Stem Tổ viên
88 Nguyễn Văn Trường Đại học Nhân viên phòng máy tính… Tổ viên
 


 
 
7. Tổ dinh dưỡng (gồm 13 thành viên)
STT Họ và tên Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
89 Nguyễn Thị Nghìn Cao đẳng NV tổ dinh dưỡng Tổ trưởng
90 Nguyễn Văn Cảnh Trung cấp NV tổ dinh dưỡng Tổ viên
91 Võ Thị Xuân Hải Trung cấp NV tổ dinh dưỡng Tổ viên
92 Vũ Thị Hiền Cao đẳng NV tổ dinh dưỡng Tổ viên
93 Lại Tuấn Hiệp Trung cấp NV tổ dinh dưỡng Tổ viên
94 Phan Thị Ngọc Lan Trung cấp NV tổ dinh dưỡng Tổ viên
95 Trần Thị Phượng Trung cấp NV tổ dinh dưỡng Tổ viên
96 Lê Anh Tiến Cao đẳng NV tổ dinh dưỡng Tổ viên
97 Ngô Thanh Tùng Trung cấp NV tổ dinh dưỡng Tổ viên
98 Phạm Thị Thu Thanh Trung cấp NV tổ dinh dưỡng Tổ viên
99 Nguyễn Đức Thắng Trung cấp NV tổ dinh dưỡng Tổ viên
100 Hứa Thanh Thủy Trung cấp NV tổ dinh dưỡng Tổ viên
101 Nguyễn Thanh Huế Đại học Phó hiệu trưởng Tổ viên

 
 

 
 


 
 

    SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

HIỆU TRƯỞNG


Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                      Thạc sĩ :Trần Thị Oanh                                Thạc sĩ : Nguyễn Thanh Huế
 
      TỔ NHÀ TRẺ TỔ CAN THIỆP SỚM - THIẾT BỊ GIÁO DỤCTỔ MẪU GIÁO BÉ


TỔ MẪU GIÁO NHỠ


TỔ MẪU GIÁO LỚN


KẾ TOÁN


VĂN THƯ VÀ ĐIỆN, NƯỚC


BAN CHI ỦY


CÁC ĐẢNG VIÊN 
 

[Quay lại]Các tin liên quan

Các danh hiệu nhà trường được khen thưởng

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook