Lịch công tác trường Mầm non thực hành Hoa SenLỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
Tuần 3 tháng 10 năm 2020 (từ 19 - 25/10/2020)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
THỨ HAI
19/10/2020
12h30  * Họp toàn thể CBGVNV. 
 - Thành phần: Toàn thể CBGVNV nhà trường
 - P. Hội trường
THỨ BA
20/10/2020
12h30  * Tổ chức sinh nhật CBGVNV sinh tháng 10;
 - Thành phần: CBGVNV sinh nhật trong tháng 10, BGH, BCH và tổ trưởng Công đoàn.
 - P. Hội đồng
14h00  * Duyệt Kế hoạch năm học 2020 - 2021. 
 - Thành phần: Ban giám hiệu và Lãnh đạo các phòng chức năng Trường CĐSP TW cùng BGH trường MNTH
 - P. Giao ban
THỨ TƯ
21/10/2020
08h00  * Đón đoàn Ninh Bình (lớp Montessori) tham quan kiến tập tại Trường Hoa Sen. 
 - Thành phần: BGH cùng toàn thể giáo viên
 - Lịch trình:   
+ 08h00 tham quan MTGD tại các nhóm/lớp
+ 08h30 tiếp đón đoàn và báo cáo về Trường.
+ 08h45 dự hoạt động Moteesori tại lớp A4 - MGN
 - Các nhóm/lớp
 - P. Hội đồng
 - Lớp A4 - MGN
THỨ NĂM
22/10/2020
08h45  * Kiến tập chuyên đề “Dạy học dự án”
 - Thành phần: Cố vấn chuyên môn, Ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên
 - Lịch trình:   
+ 08h45 kiến tập - Mở dự án tại lớp C4 - MGL
+ 09h15 kiến tập - Triển khai dự án
         Khám phá về một số loại son   - Phòng Stem
        Thiết kế và tạo son dưỡng môi - Lớp C3  
 - Lớp C4 - MGL
 - Phòng Stem
 - Lớp C3 - MGL
THỨ SÁU
23/10/2020
08h45  * Kiến tập chuyên đề “Dạy học dự án”
 - Thành phần: Cố vấn chuyên môn, Ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên
 - Lịch trình:   
+ 08h45 kiến tập - Triển khai dự án (HĐ góc - C1)
+ 09h30 kiến tập - Đóng dự án (lớp B5)
 - Lớp C1 - MGL
 - Lớp B5 - MGL
16h00  * Tổng kết sinh viên thực hành
 - Thành phần: Ban giám hiệu, trưởng đoàn cùng toàn thể sinh viên thực hành tại trường Hoa Sen.
 - P. Hội đồng
THỨ BẨY
24/10/2020
     
CHỦ NHẬT
25/10/2020
     
 
 
 
 
         

                                                                                                                          
TM. BAN GIÁM HIỆU
                                                                                                                                 Hiệu trưởng
 
 
 
                                                                                                                        TS. Nguyn Thị Thanh
 

[Quay lại]Các tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN Tuần 4 tháng 03 năm 2021 (từ 22 - 28/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG MNTH HOA SEN (TỪ NGÀY 18/01 ĐẾN 24/01/2021

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook