Lịch công tác trường Mầm non thực hành Hoa Sen
 
LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
Tuần 2 tháng 11 năm 2019 (từ ngày 11 - 17/11)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
THỨ HAI
11/11/2019
08h45  * Dự HĐ góc các lớp: A6, B5, C1, C2, C3, C4.
 - Thành phần: CBGV trường CĐSP TW, BGH và đại diện Hội CMHS trường MNTH Hoa Sen.
 - Lớp A6, B5, C1, C2, C3, C4.
15h30  * Nghiệm thu đề tài cấp Bộ của đồng chí Nguyễn Thị Thanh
 - Thành phần: Theo Quyết đinh.
 - Phòng Hội thảo
THỨ BA
12/11/2019
08h45  * Dự HĐ góc các lớp: A4, B1, B2, B3, B4, B9, B11; HĐ học lớp B10 và tổ Dinh dưỡng
 - Thành phần: CBGV trường CĐSP TW, BGH và đại diện Hội CMHS trường MNTH Hoa Sen.
 - Lớp A4, B1, B2, B3, B4, B9, B11; HĐ học lớp B10 và tổ Dinh dưỡng
14h00  * Trưng bày triển lãm Mỹ thuật
 - Thành phần: Theo danh sách
 - Trường CĐSP Trung ương.
THỨ TƯ
13/11/2019
08h45  * Dự HĐ góc các lớp: B6, B7, A1, A3, A5; HĐ học lớp B10 và phòng Can thiệp sớm.
 - Thành phần: CBGV trường CĐSP TW, BGH và đại diện Hội CMHS trường MNTH Hoa Sen.
 - Lớp B6, B7, B10, A1, A3, A5 và P. Can thiệp sớm
THỨ NĂM
14/11/2019
08h45  * Dự HĐ học các lớp: A7, B2, B4, B8, B11, C1 và phòng Lab 4, Steam, ART.
 - Thành phần: CBGV trường CĐSP TW, BGH và đại diện Hội CMHS trường MNTH Hoa Sen.
 - Lớp A7, B2, B4, B8, B11, C1 và P.  Lab4, Steam, ART
THỨ SÁU
15/11/2019
08h45  * Dự HĐ học các lớp: B6, B7, A2, A5, C2, C5, C6 và Hội trường.
 - Thành phần: CBGV trường CĐSP TW, BGH và đại diện Hội CMHS trường MNTH Hoa Sen.
 - Lớp B6, B7, A2, A5, C2, C5, C6 và Hội trường.
16h15  * Dự triển lãm Mỹ thuật tại trường CĐSP TW.
 - Thành phần: Toàn thể CBGVNV, CMHS và các Bé quan tâm đến triển lãm
 - Trường CĐSP Trung ương.
THỨ BẨY
16/11/2019
08h30  * Kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11 và gặp mặt nguyên CBGVNV trường MNTH Hoa Sen
 - Thành phần: Đại biểu cùng toàn thể CBGVNV đã nghỉ hưu và đang công tác.
 - Khu sinh thái, Vân Trì, Đông Anh,
         Hà Nội
CHỦ NHẬT
17/11/2019
     
                                                                                
                                                                                               
TM. BAN GIÁM HIỆU
                                                                                                 Hiệu trưởng
 
 
 
                                                                                               TS. Nguyn Thị Thanh
 

[Quay lại]Các tin liên quan

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook