Lịch công tác trường Mầm non thực hành Hoa Sen 
 
LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
Từ ngày 03 đến 09/6/2019
 
 

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai
03/6/2019
  Nghỉ hè  
10h30 * Họp Đảng ủy;
- Thành phần: TS. Nguyễn Thị Thanh
 - P.Giao ban
Thứ ba
04/6/2019
07h30 * Đón cháu mới tuyển sinh và cháu đăng ký học hè 2019;
 - Thành phần: Toàn thể CBGVNV nhà trường.
 - Các nhóm/lớp
14h30 * Họp Giao ban tháng 6/2019;
- Thành phần: Đại diện Ban giám hiệu
 - P.Giao ban
Thứ tư
05/6/2019
     
Thứ năm
06/6/2019
12h30 * Họp Chi bộ tháng 6/2019;
- Thành phần: Đảng viên
 - P.Hội đồng
13h00 * Họp Giao ban tháng 6/2019;
- Thành phần: Thành phần giao ban (Đại diện các nhóm/lớp)
 - P.Hội đồng
Thứ sáu
07/6/2019
     
Thứ bẩy
08/6/2019
     
Chủ nhật
09/6/2019
     
 
                                                                                        TM. BAN GIÁM HIỆU
                                                                                         Hiệu trưởng
 
 
 
                                                                                               TS. Nguyn Thị Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

[Quay lại]Các tin liên quan

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook