Lịch công tác trường Mầm non thực hành Hoa SenLỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN

Tuần từ ngày 19 đến 25/8/2019

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

THỨ HAI

19/8/2019

08h30

* Văn nghệ chào mừng

- Thành phần: CBGVNV phụ trách và các cháu tham gia biểu diễn văn nghệ.

* Tập huấn “Hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ MN; Kỹ năng xử lý tình huống cho GVMN trong chăm sóc, giáo dục trẻ; Hướng dẫn học E - LEARNING”

- Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo các cấp cùng đại biểu 32 tỉnh/thành phố phía Bắc.

- Hội trường

THỨ BA

20/8/2019

08h30

* Tập huấn “Hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ MN; Kỹ năng xử lý tình huống cho GVMN trong chăm sóc, giáo dục trẻ; Hướng dẫn học E - LEARNING”

- Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo các cấp cùng đại biểu 32 tỉnh/thành phố phía Bắc.

- Hội trường

THỨ TƯ

21/8/2019

12h30

* Sinh hoạt chuyên môn tổ Nhà trẻ;

- Thành phần: Đại BGH cùng toàn thể thành viên tổ N.Trẻ; (tổ CTS trông lớp cho tổ N.Trẻ)

- P. Hội đồng

13h00

* Sinh hoạt chuyên môn tổ MGB.

- Thành phần: Đại BGH cùng toàn thể thành viên tổ MGB; (tổ MGN trông lớp cho tổ MGB)

- P. Hội đồng

THỨ NĂM

22/8/2019

08h30

* Họp giao ban tháng 8/2019;

- Thành phần: Đại diện Ban giám hiệu.

- P. Giao ban

13h00

* Sinh hoạt chuyên môn tổ MGN.

- Thành phần: Đại BGH cùng toàn thể thành viên tổ MGN; (tổ MGB trông lớp cho tổ MGN)

- P. Hội đồng

THỨ SÁU

23/8/2019

13h00

* Sinh hoạt chuyên môn tổ MGL.

- Thành phần: Đại BGH cùng toàn thể giáo viên tổ MGL; (tổ Chuyên biệt và NV y tế trông lớp cho tổ MGL)

- P. Hội đồng

THỨ BẨY

24/8/2019

     

CHỦ NHẬT

25/8/2019

     
 

 
 
 
 

[Quay lại]Các tin liên quan

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook