Lịch công tác trường Mầm non thực hành Hoa Sen 


 
 
    LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
Tuần 1 tháng 8 (từ 03 - 09/8/2020)
 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
THỨ HAI
03/8/2020
Sáng
Chiều
 * Đo thân nhiệt và cho trẻ rửa tay sát khuẩn trước khi lên lớp và ra về.
 - Thành phần: GVNV theo danh sách phân công
 - Thời gian: Các ngày trong tuần
 - Sảnh A2 và A4
08h45  * Tổ chức HĐ hành trang cho Bé vào lớp một.
 - Thành phần: Giáo viên theo danh sách
                        Trẻ MGL chuẩn bị đi học lớp một
 - Phòng KNS
 - P. Máy tính
09h00  * Dự Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 Ban thanh tra giáo dục Trường CĐSP TW.
 - Thành phần: ThS. Trần Thị Oanh
 - Văn phòng
    Khoa GDMN
  (Tầng 2 Nhà B)
  14h00  * Dự buổi công bố Quyết định của Đoàn Kiểm toán Nhà nước về làm việc tại Trường CĐSP Trung ương.
 - Thành phần: TS. Nguyễn Thị Thanh
 - P. Giao ban
THỨ BA
04/8/2020
09h00  * Họp Ban lãnh đạo.
 - Thành phần: Chi ủy, Ban giám hiệu.
 - P. Hội đồng
12h30  * Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020
 - Thành phần: Toàn thể CBGVNV
 - Lưu ý: Mỗi lớp cử 1 giáo viên trực trẻ ngủ
 - Hội trường
THỨ TƯ
05/8/2020
13h00  * Họp Chi bộ tháng 8/2020.
 - Thành phần: Đảng viên chi bộ Hoa Sen.
 - P. Hội đồng
THỨ NĂM
06/8/2020
     
THỨ SÁU
07/8/2020
     
THỨ BẨY
08/8/2020
08h00  * Bồi dưỡng chuyên môn: Ứng dụng Stem trong thực hiện chương trình GDMN
 - Thành phần: CBGV theo danh sách đăng ký
 - Phòng Stem
CHỦ NHẬT
09/8/2020
08h00  * Bồi dưỡng chuyên môn: Ứng dụng Stem trong thực hiện chương trình GDMN
 - Thành phần: CBGV theo danh sách đăng ký
 - Phòng Stem
 
                                                                                         TM. BAN GIÁM HIỆU
                                                                                           Hiệu trưởng
 
 
                                                                                               TS. Nguyn Thị Thanh
 
 

[Quay lại]Các tin liên quan

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook