Lịch công tác trường mầm non thực hành Hoa SenLỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
Tuần 4 tháng 02 năm 2017 (từ ngày 20 đến ngày 26/02)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai
(20/02/2017)
14h00  * Họp Ban Lãnh đạo trường MNTH Hoa Sen;
 - Thành phần: Chi ủy, Ban giám hiệu.
 - Phòng Hội đồng
13h00  * Họp nhóm 2 Hội đồng tự đánh giá trường MN;
 - Thành phần: Theo danh sách (nhóm 2)
 - Phòng Hội đồng
16h00  * Họp triển khai công tác tổ chức hội thi mỹ thuật “Sắc màu tuổi thơ” năm học 2016 - 2017;
 - Thành phần: Ban tổ chức hội thi và nhóm trưởng.
 - Phòng Hội đồng
Thứ Ba
(21/02/2017)
8h00  * Họp mặt sinh viên K15 - CĐCQ Khoa GDMN
 - Thành phần: Đại diện Ban giám hiệu, Trưởng đoàn và
 Sinh viên K15-CĐCQMN.
 - Phòng Hội đồng
8h45  * Kiến tập CĐSH - Lớp A8 Mẫu giáo lớn;
 - Thành phần: Đại diện Ban giám hiệu; Trưởng đoàn và
 sinh viên K15-CĐCQMN.
 - Lớp A8 - MGL
13h00 * Chuẩn bị cơ sở vật chất cho hội thi mỹ thuật “Sắc màu tuổi thơ” năm học 2016 - 2017;
 -  Thành phần: Ban tổ chức, giáo viên, nhân viên và SV.
 - Sân trường H.Sen
Thứ Tư
(22/02/2017)
8h45  * Kiến tập CĐSH - Lớp C1 Mẫu giáo bé;
  - Thành phần: Đại diện Ban giám hiệu; Trưởng đoàn và
 sinh viên K15-CĐCQMN.
 - Lớp C1 - MGB
9h15  * Duyệt Ch/trình hội thi mỹ thuật “Sắc màu tuổi thơ” năm học 2016 - 2017;
 - Thành phần: Ban tổ chức, giáo viên, nhân viên và các cháu dự thi.
 - Sân trường H.Sen
9h30  * Họp Đảng ủy trường CĐSP Trung ương;
 - Thành phần: TS. Nguyễn Thị Thanh
 - Phòng Giao ban
14h00  * Làm việc với chuyên gia Đan Mạch;
  - Thành phần: TS. Nguyễn Thị Thanh.
 - Phòng Giao ban
Thứ Năm
(23/02/2017)
8h0010h30

 
 * Tổ chức hội thi mỹ thuật “Sắc màu tuổi thơ” năm
 học 2016 - 2017;
  - Thành phần: Đại biểu; Ban giám khảo; Ban tổ chức, giáo viên, nhân viên và các cháu dự thi.
*Chấm giải Hội thi mỹ thuật " Sắc màu tuổi thơ "

T.P : Ban Giám khảo
 - Sân trường H.Sen


- Phòng Hội đồng
15h00  * Công bố và trao giải hội thi mỹ thuật “Sắc màu tuổi thơ” năm học 2016 - 2017;
 
 - Sân trường H.Sen
14h00  * Đón tiếp chuyên gia Nhật Bản;
 - Thành phần: Hiệu trưởng trường CĐSP Trung ương, Lãnh đạo P.QLNCKH&HTQT và Ban giám hiệu trường  MNTH Hoa Sen.
 - Phòng Hội đồng
 - Các lớp, phòng chức năng.
Thứ Sáu
(24/02/2017)
8h30  * Chấm góc thiên nhiên của Bé;
 - Thành phần: Ban giám hiệu, đại diện BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên.
 - Góc thiên nhiên
9h30  * Họp Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2013 - 2018;
 - Thành phần: TS. Nguyễn Thị Thanh
 - Phòng Giao ban
Thứ Bảy
(25/02/2017)
     
Chủ Nhật
(26/02/2017)
     
 
TM/ BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng
 
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 

[Quay lại]Các tin liên quan

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook