Lịch công tác trường mầm non thực hành Hoa SenLỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
Tuần 4 tháng 5 (từ 21 - 27/5/2018)
 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai
21/52018
9h00  * Bàn giao giá kệ Mon;
 - Thành phần: Đại diện BGH và nhóm trưởng các lớp A2, A3, C1, D2, D3 và B1 năm học 2018 - 2019.
 - Tại các lớp mới
9h30  * Họp Ban giám hiệu;
 - Thành phần: Ban giám hiệu
 - P. Hội đồng
15h30  * Lớp A6 tổ chức tổng kết khóa học 2015 - 2018;
 - TP: Đại diện BGH, CMHS, GV và trẻ lớp A6;
 - Hội trường tầng 3
Thứ ba
22/5/2018
15h00  * Họp CMHS đăng ký tuyển sinh (2018 - 2019)
 - TP: BGH, CMHS tuyển sinh (2018 - 2019)
 - P. Hội đồng
15h30  * Lớp B1 tổ chức tổng kết khóa học 2015 - 2018;
 - TP: Đại diện BGH, CMHS, GV và trẻ lớp B1;
 - Hội trường tầng 3
16h00  * Họp tại Trường CĐSP Trung ương;
 - Thành phần: TS. Nguyễn Thị Thanh.
 - Trường CĐSP TW
Thứ tư
23/5/2018
8h00  * Làm thủ tục nhập học cho trẻ mới tuyển sinh.
 - Thành phần: HĐ tuyển sinh.( Ngàỳ 23&24/5/2018.)
 - P.Hội đồng
8h30  * Chạy chương trình Quốc tế thiếu nhi; tổng kết năm học 2017 - 2018 và chia tay các cháu MGL.
 - Thành phần: CBGVNV và trẻ tham gia VN.
 - Sân khấu
12h30  * Sinh hoạt chuyên môn tổ Nhà trẻ, MGB;
 - Thành phần: Thành  viên tổ Nhà trẻ và MGB.
 - P.Phó HT
 - P.Hội đồng
15h30  * Hội thảo và tổng kết khóa học 2015 - 2018;
 - TP: Đại biểu; BGH, CMHS, GV và trẻ lớp B5.
 - Hội trường tầng 3
Thứ năm
24/5/2018
9h00  * Chấm góc thiên nhiên của Bé;
 - TP: BGH, BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên.
 - Góc T.Nhiên
12h30  * Sinh hoạt chuyên môn tổ MGN;
 - Thành phần: Thành viên tổ chuyên môn MGN.
 - P.Hội đồng
Thứ sáu
25/5/2018
8h30  * Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi; tổng kết năm học 2017 - 2018 và chia tay các cháu MGL.
 - Thành phần: Đại biểu cùng toàn thể CBGVNV và các cháu trường MNTH Hoa Sen.
 - Sân khấu
12h30  * Sinh hoạt chuyên môn tổ MGL;
 - Thành phần: Thành viên tổ chuyên môn MGL.
 - P.Hội đồng
Thứ bảy
26/5/2018
6h30  * Tập trung đi tham quan học tập tại Thái Lan;
- Thành phần: Theo danh sách đăng ký.
 - Trường MNTH Hoa Sen
 Chủ nhật
27/5/2018
8h00  * Tập huấn phương pháp giáo dục Montessori;
- Thành phần: 05 Giáo viên
- Thời gian: Ngày 26 và 27/5/2018.
 - Phòng 304N
 Trường CĐSP TW
TM. BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng
 
 
    TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 

[Quay lại]Các tin liên quan

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook