Lịch công tác trường mầm non thực hành Hoa Sen 
LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
Tuần 3 tháng 8 năm 2017 (từ 14 đến 20/8/2017)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai
(14/8/2017)
8h00 * Tham gia lớp lý luận Chính trị Cao cấp;    
 - Thành phần: TS Nguyễn Thị Thanh
 - Thời gian: Học từ 14/8 đến 18/2017.
 Học viện HCKV1
Học viện QG HCM
12h30  * Tổ chức sinh nhật CBGVNV sinh trong tháng 8;
 - Thành phần: Ban giám hiệu, Ban chấp hành - tổ trưởng Công đoàn và CBGVNV sinh nhật trong tháng 8.
 - Phòng Hội đồng
  13h30 * Xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2017 - 2018;    
 - Thành phần: Đại diện Ban giám hiệu, khối trưởng khối Nhà trẻ, MGB, MGN và MGL.
 - Phòng Hội đồng
Thứ ba
(15/8/2017)
14h00 * Tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị;    
 - Thành phần: Đ/c Trần Thị Oanh, Nguyễn Thanh Huế.
 - Thời gian: Thứ ba đến thứ sáu.
 - Phòng Hội thảo
Trường CĐSP TW
     
Thứ tư
(16/8/2017)
8h30 * Họp giao ban tháng 8/2017 trường CĐSP TW;    
 - Thành phần: Đ/c Trần Thị Oanh, Trương Thị Minh Phượng.
 - Phòng Giao ban Trường CĐSP TW
13h30 * Xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2017 - 2018;    
 - Thành phần: Đại diện Ban giám hiệu, khối trưởng khối Nhà trẻ, MGB, MGN và MGL.
 - Phòng Hội đồng
Thứ năm
(17/8/2017)
8h30  * Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho trẻ các lớp tiếng Anh;
 - Thành phần: Đồng chí Thanh Huế và giáo viên các lớp tiếng Anh.
- Bảo tàng dân tộc học
Thứ sáu
(18/8/2017)
16h00  * Họp hội Cha mẹ học sinh trường MNTH Hoa Sen;
 - Thành phần: Ban giám hiệu, Hội Cha mẹ học sinh trường và các lớp. (Theo giấy mời)
- Phòng Hội đồng
Thứ bảy
(19/8/2017)
8h00  * Tập huấn phương pháp giáo dục Montessori;
 - Thành phần: Giáo viên (theo danh sách)
 - Phòng 405 B
 Trường CĐSP TW
    Chủ nhật
(20/8/2017)
8h00  * Tập huấn phương pháp giáo dục Montessori;
 - Thành phần: Giáo viên (theo danh sách)
 - Phòng 405 B
 Trường CĐSP TW
 
TM/ BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng
 
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 

[Quay lại]Các tin liên quan

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook