Lịch công tác trường Mầm non thực hành Hoa Sen
 
LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
TUẦN 3 THÁNG 01/2019 (từ 14 - 20/01
/2019)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai
14/01/2019
12h30  * Tổ chức sinh nhật tháng 01/2019;
 - Thành phần: CBGVNV sinh nhật tháng 01 cùng các đ/c trong BGH, BCH Công đoàn, tổ
  trưởng Công đoàn.
 - P.Hội đồng
13h30  * Duyệt thiết kế không gian sáng tạo;
 - Thành phần: BGH và nhóm trưởng các lớp A1, A2, A5, A6, A7, A8, B5, B8 và B11.
 - P.Hội đồng
Thứ ba
15/01/2019
8h30 * Tổ chức cho trẻ lớp B1, B4 - MGL đi trải nghiệm tại trường Tiểu học Alfred Nobel;
 - Thành phần: Đại diện BGH, GV và các cháu lớp B1, B4.
 - Trường T.Học
   Alfred Nobel
16h15 * Kiểm tra sát hạch giáo viên dạy tiếng Anh;
 - Thành phần: Ban giám hiệu và giáo viên đăng ký tuyển vào dạy tiếng Anh.
 - Phòng Lab 3
Thứ tư
16/01/2019
8h30 * Phòng Thanh tra và KĐCLGD kiểm tra công tác tài chính kế toán tại 03 trường MNTH;
 - Thành phần: Tổ tự kiểm tra TC trường CĐSP TW, BGH và P.tài vụ Trường MNTH Hoa Sen.
 - P.Hội đồng
8h30 * Tổ chức cho trẻ lớp B2, B10 - MGL đi trải nghiệm tại trường Tiểu học Alfred Nobel;
 - Thành phần: Đại diện BGH, GV và các cháu lớp B2, B10.
 - Trường T.Học
   Alfred Nobel
Thứ năm
17/01/2019
8h30 * Tổ chức cho trẻ lớp B5, B8 và B9 - MGL đi trải nghiệm tại trường Tiểu học Alfred Nobel;
 - Thành phần: Đại diện BGH, GV và các cháu lớp B5, B8 và B9.
 - Trường T.Học
   Alfred Nobel
Thứ sáu
18/01/2019
8h30 * Biểu diễn văn nghệ chúc mừng Hội nghị tổng kết của Hội khuyến học P.Gảng Võ;
- Thành phần: CBGVNV và các cháu tham gia chương trình.
 - Phường G.Võ
Thứ bảy
19/01/2019
 

 

 
   Chủ nhật
20/01/2019
     
TM. BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng
 
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
 

[Quay lại]Các tin liên quan

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook