CÔNG KHAI CÔNG TÁC THU - CHI TÀI CHÍNH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
 
 
CÔNG KHAI  CÔNG TÁC THU - CHI TÀI CHÍNH
Năm học 2019 - 2020
 
          Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
          Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp;
          Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
          Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Tài chính- Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ
          Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
           Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;
          Căn cứ Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;
          Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
          Căn cứ Bản thỏa thuận thu chi năm học 2019-2020 giữa Nhà trưởng và toàn thể Cha mẹ học sinh các nhóm/lớp;
 
          Trường MNTH Hoa Sen thực hiện thu - chi tài chính năm học 2019-2020 như sau:
 
STT Nội dung Số tiền Ghi chú
     I Các khoản thu trong năm học 2019 - 2020    
     1 Học phí, ứng dụng phương pháp Montessori    
  - Lớp Nhà trẻ 1.800.000 đ/tháng/trẻ CMHS đăng ký cho con học 1 trong các mô hình theo
nhu cầu
  - Lớp Nhà trẻ ứng dụng PP Montessori 2.600.000 đ/tháng/trẻ
  - Lớp mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ 2.100.000 đ/tháng/trẻ
  - Lớp mẫu giáo bé, nhỡ ứng dụng PP Montessori 2.700.000 đ/tháng/trẻ
  - Lớp mẫu giáo lớn 2.000.000 đ/tháng/trẻ
  - Lớp mẫu giáo lớn ứng dụng PP Montessori 2.600.000 đ/tháng/trẻ
  - Lớp mẫu giáo LQT.Anh, ứng dụng PP Montessori 5.200.000 đ/tháng/trẻ
     2 Các khoản thu thoả thuận khác và thu chi hộ    
  - Tiền học câu lạc bộ Soroban 300.000 đ/tháng/trẻ CMHS đăng ký cho con học theo
nhu cầu
  - Tiền học câu lạc bộ Múa/Võ 220.000 đ/tháng/trẻ
  - Tiền học câu lạc bộ Tầm vóc Việt (PT thể chất) 200.000 đ/tháng/trẻ
  - Tiền học hòa nhập (đối với trẻ có nhu cầu GDĐB) 200.000 đ/tháng/trẻ
  - Tiền học can thiệp sớm (trẻ có nhu cầu GDĐB) 150.000 đ/giờ/trẻ
  - Tiền đánh giá trực tiếp (trẻ có nhu cầu GDĐB) 500.000 đ/lần/trẻ
  - Tiền hỗ trợ tổ chức hoạt động hè (tháng 6,7/2019) 650.000 đ/tháng/trẻ
  - Tiền trông xe đạp cho Cha mẹ học sinh 30.000 đ/tháng/trẻ
  - Tiền trông xe máy cho Cha mẹ học sinh 40.000 đ/tháng/trẻ
  - Tiền phục vụ ăn sáng (với trẻ đăng ký ăn sáng) 50.000 đ/tháng/trẻ
  - Tiền ăn (bữa sáng, trưa, quà chiều) 35.000 đ/tháng/trẻ Khoản thu - chi hộ
  - Tiền ăn (bữa trưa, quà chiều) 25.000 đ/tháng/trẻ
  - Tiền chất đốt 20.000 đ/tháng/trẻ
     II Dự kiến chi trong năm học 2019 - 2020    
  -  Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương 25%  
  - HĐ thường xuyên và HĐ chuyên môn nghiệp vụ 45%  
  - Trích lập quỹ theo quy định 30%  
     III Dự kiến mức thu 2 năm học tiếp theo
(năm học 2020-2021 và 2021-2022)
Dự kiến thu như
năm học 2019-2020
 
     IV Chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội (năm học 2018 - 2019) 01 học sinh  
 
   
Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 

[Quay lại]Các tin liên quan

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTH HOA SEN NĂM HỌC 2019-2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường mầm non Thực hành Hoa Sen năm học 2019 – 2020

Nhạc kịch : VƯƠNG QUỐC HẠNH PHÚC

CHA MẸ CẦN NHỮNG GÌ ĐỂ TRẺ TỰ TIN BƯỚC VÀO LỚP 1

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ SẠCH CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN THAM GIA VÀO MẠNG LƯỚI PAM AIR!

THÔNG BÁO PHÒNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VIRUS CORONA

BÉ VUI ĐÓN TẾT CANH TÝ 2020

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook