THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTH HOA SEN NĂM HỌC 2019-2020TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
 
Biểu mẫu 01
(Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017)
 


THÔNG BÁO
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTH HOA SEN
Năm học 2019 - 2020


 
STT NỘI DUNG NHÀ TRẺ MẪU GIÁO
I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được  1) Chăm sóc - nuôi dưỡng
- Trẻ khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, thích đi học; tỷ lệ chuyên cần đạt trên 85%;
 
- 100% trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần;
- 100% trẻ được cân đo và theo dõi sự phát triển theo đúng quy định.
+ Kênh bình thường   : 99.5% 
+ Kênh thấp - còi       :   0.1%
+ Cân cao hơn độ tuổi:  0.4%
2) Giáo dục
- Trẻ 25-36 tháng tuổi đạt 85 % trở lên;
 
 
 
 1) Chăm sóc - nuôi dưỡng
- Trẻ khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, yêu trường/lớp và thích đi học; tỷ lệ chuyên cần đạt từ 90 - 95%;
- 100% trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần;
- 100% trẻ được cân đo và theo dõi sự phát triển theo đúng quy định.
+ Kênh bình thường   : 90%
+ Kênh thấp - còi        : 01%
+ Cân cao hơn độ tuổi: 09%
2) Giáo dục
- Trẻ 3-4 tuổi đạt 90% trở lên;
- Trẻ 4-5 tuổi đạt 92% trở lên;
- Trẻ 5-6 tuổi đạt 95% trở lên; 100% TE năm tuổi hoàn thành Chương trình GDMN.
II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện. - Căn cứ Ch/trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành theo thông tư số 17/2009/TT-BGD-ĐT ngày 25/7/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo; chỉnh sửa bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016, Trường MNTH Hoa Sen xây dựng chương trình nâng cao theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” với với mục tiêu, nội dung, phương pháp và  hình thức tổ chức hoạt động phù hợp với trẻ 25 - 36 tháng tuổi.
+ Triển khai ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori;
+ Tổ chức hoạt động Can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu GDĐB; hoạt động Massager và làm quen T.Anh cho trẻ 25-36 tháng tuổi;
- Căn cứ Ch/trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành theo thông tư số 17/2009/TT-BGD-ĐT ngày 25/7/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo; chỉnh sửa bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016, Trường MNTH Hoa Sen xây dựng chương trình nâng cao theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” với với mục tiêu, nội dung, phương pháp và  hình thức tổ chức hoạt động phù hợp với trẻ từng độ tuổi.
+ Đẩy mạnh ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến như: Montessori và Stem.
+ Chương trình cho trẻ 3-6 tuổi làm quen T.Anh;
+ Chương trình Can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu GDĐB;
+ Chương trình ART and Craft; giáo dục kỹ năng sống;
+ Chương trình nghệ thuật và phát triển thể chất như: Múa, võ, bóng đá, bóng rổ, gym...
III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển - Phát triển thể chất phù hợp với độ tuổi đạt: 90% trở lên;
- PT nhận thức phù hợp với độ tuổi đạt: 90% trở lên;
- PT ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi đạt: 85% trở lên;
 - PT thẩm mỹ phù hợp với độ tuổi đạt: 85% trở lên.
- Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội phù hợp với độ tuổi đạt: 85% trở lên.
- Phát triển thể chất phù hợp với độ tuổi đạt: 95% trở lên;
- Phát triển nhận thức phù hợp với độ tuổi đạt: 95% trở lên;
- Phát triển ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi đạt: 95% trở lên;
 - Phát triển thẩm mỹ phù hợp với độ tuổi đạt: 95% trở lên.
- Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội phù hợp với độ tuổi đạt: 95% trở lên.
IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục MN  - Đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng học liệu - đồ chơi và trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ 25-36 tháng tuổi.
 
- Đội ngũ CBGVNV đạt trình độ chuẩn trở lên, có kinh nghiệm và được bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên và đảm bảo  thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ 25-36 tháng tuổi.
- Phối hợp với CMHS để thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ phát triển toàn diện.
- Đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng học liệu - đồ chơi và trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo quy định của từng độ tuổi: 3-4 tuổi , 4-5 tuổi và 5-6 tuổi.
- Đội ngũ CBGVNV đạt trình độ chuẩn trở lên, có kinh nghiệm và được bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên và đảm bảo  thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ 3- 6 tuổi.
 
- Phối hợp với CMHS để thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng các hoạt động lễ hội, tham quan dã ngoại...
 
  Hà Nội, ngày 06  tháng 9 năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
 
Biểu mẫu 02
(Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017)
 


THÔNG BÁO
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GD THỰC TẾ TRƯỜNG MNTH HOA SEN
Năm học 2019 - 2020

 
Đơn vị tính: trẻ em
STT NỘI DUNG Tổng số
trẻ em
ĐỘ TUỔI
25-36 tháng
(Nhóm trẻ)
3-4 tuổi
(MGB)
4-5 tuổi
(MGN)
5-6 tuổi
(MGL)
I Tổng số trẻ em 761 90 196 206 269
1 Số trẻ em học 1 buổi/ngày 0 0 0 0 0
2 Số trẻ em học 2 buổi/ngày 761 90 196 206  269
3 Số trẻ em có nhu cầu GD đặc biệt          
3 Số TE khuyết tật học hòa nhập và can thiệp sớm 02       02
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 761 90 196 206  269
III Số trẻ được kiểm tra sức khỏe theo định kỳ 761 90 196 206  269
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe
bằng biểu đồ tăng trưởng
761 90 196 206  269
V Kết quả phát triển sức khỏe trẻ em          
1 Số trẻ cân nặng bình thường 761 90 196 206  269
2 Số trẻ suy DD thể nhẹ cân          
3 Số trẻ có chiều cao bình thường          
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thấp còi          
5 Trẻ có cân nặng cao hơn tuổi          
6 Số trẻ em béo phì          
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục 761 90 196 206  269
1 Chương trình GDMN ban hành ngày 25/7/2009; điều chỉnh bổ sung ngày 30/12/2016 (Nhà trẻ) 90 90      
2 Chương trình GDMN ban hành ngày 25/7/2009; điều chỉnh bổ sung ngày 30/12/2016 (Mẫu giáo) 672   196 206  270
3 Chương trình Nhà trường nâng cao: 761 90 196 206  269
  - LQ với tiếng Anh (Eduplay) 735   196 206  269
  - LQ với tiếng Anh
 (Trẻ 3-6 tuổi LQ tiếng Anh)
339   32 38 269
  - Ứng dụng PP MONTESSORI vào thực hiện Ch/trình GDMN. 644 64 168 174 238
  - Ứng dụng PP STEAM. 671   196 206  270
 
 
  Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
 
Biểu mẫu 03
(Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017)
 


THÔNG BÁO
CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG MNTH HOA SEN
Năm học 2019 - 2020

 
 
STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG BÌNH QUÂN
I Tổng số phòng 25 -
II Loại phòng học    
1 Phòng học kiên cố 25 -
2 Phòng học bán kiên cố 0 -
3 Phòng học tạm/học nhờ 0 -
III Số điểm trường 01  
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2) 6.034 m2  8,15 m2/trẻ
V Tổng diện tích sân chơi (m2) 4.200 m2  
VI Tổng diện tích một số loại phòng    
1 Tổng diện tích các lớp học (phòng ngủ+SH) 2000 m2 2,6 m2/trẻ 
2 Tổng diện tích P.Vệ sinh (trẻ + CBGVNV) 304 m2 0.4 m2/trẻ  
3 Tổng diện tích hiên chơi   1.100 m2 1.5 m2/trẻ 
4 Tổng diện tích 4 phòng Can thiệp sớm 64 m2  
5 Tổng diện tích 4 phòng Lab (LQ T.Anh) 175 m2  
6 Tổng diện tích phòng STEM, ART, KNS, Soroban, Thư viện, Máy tính 315 m2    
7 Tổng diện tích phòng Thể chất/Gym + Võ 204 m2    
8 Tổng diện tích phòng Nghệ thuật/Hội trường 180 m2  
9 Diện tích nhà bếp và kho (m2) 180 m2  
10 Tổng diện tích các phòng ban: BGH, Tài vụ, Hành chính, Y tế, Bảo vệ và phòng Hội đồng 220 m2  
VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) Đủ số lượng  
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định; Đủ số lượng Đủ bộ/nhóm-lớp
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định 0 0
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời Đảm bảo số lượng theo QĐ 05 bộ/khu sân chơi
IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) - Máy tính     : 46
- Máy chiếu  : 06
- Màn hình TT:01
- Âm ly         : 02
- Loa             : 10
- Máy ảnh     : 02
- Đàn Organ : 26
- Máy photo : 01
 
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác
(liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)
   
1 Băng hình, tranh ảnh cho trẻ LQ tiếng Anh 04 bộ 01 bộ/phòng lab
2 Giáo cụ Montessori 21 bộ/21 lớp 01 bộ/lớp
3 Tủ bảo quản thực phẩm 01 cái  
4 Tủ lạnh 03 cái  
5 Điều hoà 106 cái  
6 Quạt điện (các loại) 235 cái  
7 Bàn học sinh 333 cái  
8 Ghế học sinh 1220 cái  
9 Bàn ghế làm việc của các phòng ban 10 bộ  
XI  Nhà vệ sinh Số lượng (m2)
Dùng cho
CBGVNV
Dùng cho
học sinh
Tổng số m2
  Chung Nam/nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 06 phòng   29 phòng 30 m2  274 m2
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*     Không
XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh    x  
XIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)    x  
XIV Kết nối internet    x   
XV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục    x  
XVI Tường rào xây    x  
               
 
 
    Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
 
 
 
Biểu mẫu 04
(Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017)
 
         
 

CÔNG KHAI
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN 
Năm học 2019 - 2020

 
 
TT NỘI DUNG T.Số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH  

 
TC Dưới
TC
Hạng IV Hạng III Hạng II  Xuất sắc Khá Trung bình Kém
I Giáo viên 74   02 62 10       12 62        
1 Nhà trẻ 9     07 02       03 06        
2 Mẫu giáo 55   01 48 06       06 49        
3 Chuyên biệt 10   01 07 02       03 07        
II CB quản lý 03 01 02                      
1 Hiệu trưởng 01 01                        
2 P. Hiệu trưởng 02   02                      
III Nhân viên 24     05 03 11 05              
1 NV Văn thư 01           01              
2 NV Kế toán 02     02                    
3 NV Thủ quỹ 01     01                    
4 Nhân viên y tế 01     01                    
5 NV nuôi dưỡng 12       03 09                
6 NV bảo vệ  05     01   01 03              
7 NV điện nước 02         01 01              
Tổng số CBGVNV 101 01 04 67 13 11 05              
 
           Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019
            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 

[Quay lại]Các tin liên quan

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường mầm non Thực hành Hoa Sen năm học 2019 – 2020

CÔNG KHAI CÔNG TÁC THU - CHI TÀI CHÍNH

Nhạc kịch : VƯƠNG QUỐC HẠNH PHÚC

CHA MẸ CẦN NHỮNG GÌ ĐỂ TRẺ TỰ TIN BƯỚC VÀO LỚP 1

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ SẠCH CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN THAM GIA VÀO MẠNG LƯỚI PAM AIR!

THÔNG BÁO PHÒNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VIRUS CORONA

BÉ VUI ĐÓN TẾT CANH TÝ 2020

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook