KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021
 Hiệu trưởng nhà trường TS. Nguyễn Thị Thanh đọc diễn văn khai giảng chào mừng năm học mới.

Hiệu trưởng thay mặt BGH nhà trường đánh trống chào mừng " Ngày hội đến trường của bé" và phát động năm học mới

[Quay lại]Các tin liên quan

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020 - 2021

BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020-2021

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020-2021

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook