BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017 
                                          BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017
  
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
Biểu mẫu 01
 
 
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Năm học 2016 - 2017
 
STT NỘI DUNG ĐẠT
I Mức độ về sức khỏe mà trẻ sẽ đạt được - Trẻ phát triển bình thường            : 91,8 %
- Trẻ có cân nặng cao so với độ tuổi:  7,5 %
- Trẻ nhẹ cân, thấp còi                      : 0,7 %
II Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được Tốt
- Tư duy tốt
- Ngôn ngữ mạch lạc
- Tự tin, tự lập
- Thích ứng tốt với môi trường mới
III Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ Tốt
- Đảm bảo thực hiện có chất lượng chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành.
- Xây dựng và thực hiện có chất lượng chương trình riêng của Nhà trường:
+ Chương trình cho trẻ LQ tiếng Anh
+ Chương trình can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu hỗ trợ giáo dục đặc biệt;
+ Áp dụng PP giáo dục Montessori
+ Chương trình dạy các môn học bổ trợ
- Ứng dựng các phương pháp dạy học tiên tiến nhằm phát huy tính tích cực của trẻ.
IV Các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục Tốt
- Đầy đủ về số lượng
- Đảm bảo về chất lượng
 
  Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
( Đã ký )

T.S Nguyễn Thị Thanh
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
Biểu mẫu 02
 
 
 
CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Năm học 2016 - 2017
 
Đơn vị tính: trẻ em
TT Nội dung Tổng số
trẻ
Độ tuổi
Nhà trẻ
24-36 tháng
MGB
3-4 tuổi
MGN
4-5 tuổi
MGL
5-6 tuổi
I Tổng số trẻ 1168 90 301 414 363
1 Số trẻ học 2 buổi/ngày 1168 90 301 414 363
2 Số trẻ học hòa nhập 47 02 07 25 13
3 Số trẻ học Can thiệp 31 01 06 15 09
II Số trẻ ăn tại trường 1168 90 301 414 363
III Số trẻ được kiểm tra sức khỏe theo định kỳ 1168 90 301 414 363
IV Số trẻ được theo dõi SK
bằng biểu đồ tăng trưởng
1168 90 301 414 363
V Kết quả PT sức khỏe          
1 Số trẻ phát triển bình thường 1065 89 288 366 322
2 Số trẻ suy DD thể nhẹ cân 09 01 01 02 05
3 Số trẻ suy DD thể thấp còi 09   01 04 04
4 Trẻ có cân nặng cao hơn tuổi 85   11 42 32
5 Số trẻ em béo phì          
VI Số trẻ em học các chương trình CS-GD 1168 90 301 414 363
1 Chương trình GDMN ban hành ngày 25/7/2009 1168 90 301 414 363
2 Chương trình nâng cao 1168 90 301 414 363
  - LQ với tiếng Anh(Eduplay) 1078   301 414 363
  - LQ với tiếng Anh
 (Trẻ 3-6 tuổi LQ tiếng Anh)
138   48 60 30
  - PP giáo dục Montessori 24   24    
 
 
  Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
( Đã ký )


T.S Nguyễn Thị Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
Biểu mẫu 03
 
 
CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT  
Năm học 2016 - 2017
 
STT NỘI DUNG ĐVT S.LƯỢNG DIỆN TÍCH
I Tổng diện tích đất toàn trường (m2) m2   6034
II Tổng diện tích sân chơi (m2) m2   4200
III Tổng diện tích một số loại phòng      
1 Diện tích phòng Hiệu trưởng m2 01 30
2 Diện tích phòng Phó Hiệu trưởng m2 02 30
3 Diện tích phòng Hội trường, GD Thể chất m2 01 162
4 Diện tích phòng nghiệp vụ; Thư viện của Bé m2 01 60
5 Diện tích phòng dinh dưỡng m2 01 180
6 Diện tích phòng hành chính m2 01 30
7 Diện tích phòng hội đồng m2 01 30
8 Diện tích phòng  y tế m2 01 15
9 Diện tích phòng  bảo vệ m2 01 40
10 Diện tích phòng tài vụ m2 01 30
11 Diện tích phòng can thiệp sớm m2 01 30
12 Diện tích phòng học ( 25 lớp) m2 25 2.462 
IV  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu      
1 Đồ dùng giảng dạy dành cho giáo viên Bộ 75 3 bộ/lớp
2 Đồ dùng, đồ chơi dành cho trẻ Bộ 1150 01 bộ/trẻ
3 Giáo cụ Montessori Bộ   01 bộ/A3
V Tổng số thiết bị điện tử-tin học      
1 Máy vi tính Cái 42  
2 Máy chiếu đa năng Cái 06  
3 Ti vi - Đầu Video Cái 25  
4 Nhạc cụ ( Đàn oócgan) Cái 26  
5 Máy phô tô copy Cái 01  
6 Âmly loa đài Bộ 01  
7 Tủ bảo quản thực phẩm Cái 02  
8 Tủ lạnh Cái 03  
9 Máy ảnh Cái 01  
10 Điều hoà Cái 75  
11 Quạt điện (các loại) Cái 163  
VI Tổng số thiết bị khác      
1 Bàn học sinh Cái 341  
2 Ghế học sinh Cái 1314  
3 Bàn ghế làm việc của các phòng ban Bộ 10  
VII Nhà vệ sinh đạt chuẩn      
1 Dùng cho cán bộ, giáo viên và nhân viên Phòng 04  
2 Dùng cho học sinh (Nam/nữ) Phòng 24  
VIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)   x  
IX Kết nối internet và lắp Wife toàn trường   x  
X Trang thông tin điện tử (website)   x  
XI Tường rào xây bảo vệ xung quanh trường   x  
 
 
  Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
( Đã ký )


T.S Nguyễn Thị Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
Biểu mẫu 04
 
 
CÔNG KHAI THÔNG TIN
VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

 Năm học 2016 - 2017
   
  TT NỘI DUNG T.SỐ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO GHI CHÚ  
  TS ĐH  

 
TCCN SC CCN  
  I Giáo viên 77   47 27 03        
  1 GVMN chính 72   47 22 03     04 đang học th.s 16 đang học ĐH  
  2 GVMN phụ giảng  02     02       01 đang học ĐH  
  3 GV dạy Can thiệp 03     03       03 đang học ĐH  
  II Cán bộ quản lý 03 01 02            
  1 Hiệu trưởng 01 01              
  2 Phó Hiệu trưởng 02   02         02 đang học th.s  
  III Nhân viên 28   07   16 01 04    
  1 Văn thư 01           01    
  2 Nhân viên bảo vệ  05   01   01 01 02 8/2017 đồng chí Đăng nghỉ hưu  
  3 NV tổ Nghiệp vụ 02   02            
  4 Kế toán 03   03            
  5 Thủ quỹ 01   01            
  6 Nhân viên y tế 01       01     01 đang học ĐH  
  7 NV tổ Nuôi dưỡng 13       13     02 đang học CĐ  
  8 NV điện nước 02       01   01    
  Tổng cộng: I+II+III 108 01 56 27 19 01 04    
                         
 
 
  Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
( Đã ký )


T.S Nguyễn Thị Thanh
 
 
                               

                              CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH

                                          NĂM HỌC 2016-2017

 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT - BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ - HĐND ngày 17/07/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;
Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ - TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Bản thỏa thuận thu chi năm học 2016 - 2017 giữa nhà trưởng và toàn thể cha mẹ học sinh các lớp;
Trường Mầm non thực hành Hoa Sen thu chi năm học 2016-2017 như sau:
I . Mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2016-2017:
1. Thu học phí:
- Lớp nhà trẻ:                                                                                                1.500.000đ/tháng/trẻ
- Lớp mẫu giáo bé:                                                                                       1.200.000đ/tháng/trẻ
- Lớp mẫu giáo nhỡ, lớn:                                                                             1.000.000đ/tháng/trẻ
-  Lớp cho trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi) làm quen tiếng anh:                               3.200.000đ/tháng/trẻ
2. Các khoản thu thoả thuận khác: (Phụ huynh đăng ký theo nhu cầu)                              
- Tiền các môn bổ trợ:  TA Eduplay 450.000đ/tháng/trẻ, Vẽ 75.000 đ/tháng/trẻ, Múa hoặc võ 75.000 đ/tháng/trẻ, Làm quen tiếng anh 1.250.000 đ/tháng/trẻ
- Tiền câu lạc bộ: Toán Soroban 300.000 đ/tháng/trẻ; Câu lạc bộ múa 200.000đ/tháng/trẻ; Câu lạc bộ võ 220.000đ/tháng/trẻ; Hành trang, kĩ năng sống:   Lớp MGB, MGN 200.000đ/tháng/trẻ, Lớp MGL 400.000đ/tháng/trẻ (Toán Soroban do bên liên kết đào tạo thu phí và thực hiện chương trình)         
- Tiền Giáo dục hòa nhập và can thiệp sớm: Can thiệp cá nhân 150.000đ/giờ; Tiền hòa nhập 300.000đ/tháng; Tiền đánh giá trực tiếp 500.000đ/lần
- Tổ chức hoạt động hè: Gồm học phí + hỗ trợ tiền tổ chức hè: Tháng 6 (3 tuần) 450.000đ/tháng/trẻ; Tháng 7: 600.000đ/tháng/trẻ; Hỗ trợ tiền điện hè (T6+7+8) 50.000đ/tháng
- Hỗ trợ hoạt động giáo dục Montessori: 800.000đ/tháng
*Ghi chú: Phụ huynh tự nguyện hỗ trợ cơ sở vật chất khi nhập học: Mức vận động đề xuất 1.000.000đ/năm học tại trường (Thu 1 lần khi nhập học)
3. Các khoản thu chi hộ:               
-  Tiền ăn: 25.000đ/ngày/trẻ.            
- Tiền chất đốt: 20.000đ/tháng/trẻ .          
- Bảo hiểm thân thể HS: 75.000đ/năm/trẻ   
- Tiền gủi xe : Xe máy 30.000đ/tháng, Xe đạp: 20.000đ/tháng         
4. Dự kiến chi:
-  Chi lương, phụ cấp và các khoản tính theo lương: 20%
- Chi hoạt động thường xuyên, đầu tư xây dựng, sửa chữa mua sắm và chi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ: 50%
- Trích lập quỹ: 30%
- Tiền hỗ trợ CSVC : Sử dụng 100% cho việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa TSCĐ và phương tiện dạy học hiện đại.
II. Dự kiến mức thu trong năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019: Nhà trường dự kiến mức thu học phí và các khoản thu khác trong hai năm học này theo mức thu trong năm học 2016 - 2017.
 
 
                                                                                 Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm  2016
                                                                                  TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                   ( Đã ký )


                                                                                 T.S Nguyễn Thị Thanh

[Quay lại]Các tin liên quan

Thông báo về việc đi học trở lại của trẻ vào ngày 02/03/2021

English festival 2020

Chương trình thiện nguyện tại xã Khun Há và Nùng Nàng - Tỉnh Lai Châu

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTH HOA SEN NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTH HOA SEN NĂM HỌC 2017 - 2018

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook