BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018 
 
                   BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018
 
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
 
Biểu mẫu 01
(Theo TT số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009)
 
 
THÔNG BÁO
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTH HOA SEN
Năm học 2017 - 2018
 
STT NỘI DUNG ĐẠT
I Mức độ về sức khỏe mà trẻ đạt được - Thực hiện theo quy định tại TT liên tịch số 13/2016/TTLT-BYTngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới: Trẻ đạt cân nặng và chiều cao theo quy định của độ tuổi:
+ Trẻ đạt sức khỏe loại 1 trên: 98%
+ Trẻ đạt sức khỏe loại 2 dưới: 98%
+ Không có trẻ đạt sức khỏe loại 3.
- Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi so với đầu năm học và khống chế tỷ lệ trẻ có cân nặng cao hơn độ tuổi.
- Trẻ khỏe mạnh vui vẻ tự tin và tích cực tham gia các hoạt động.
II Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được - Đạt yêu cầu PT toàn diện đối với trẻ ở từng độ tuổi:
         + Nhà trẻ đạt          : 88 % trở lên;
+ Mẫu giáo bé đạt  : 90% trở lên;
+ Mẫu giáo nhỡ đạt: 90% trở lên;
+ Mẫu giáo lớn: 100% TENT hoàn thành chương trình GDMN và đạt trên 95% các chỉ số theo Bộ chuẩn phát triển TENT.
- Trẻ giao tiếp, ứng xử, chào hỏi lễ phép đúng mực; biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với hoàn cảnh
- Trẻ mạnh dạn tự tin trong các hoạt động
- Trẻ có tính tự lập cao: Biết tự vệ sinh cá nhân, tự phục vụ bảo vệ bản thân;
- Trẻ thích ứng nhanh với môi trường mới.
III Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ - Đảm bảo thực hiện có chất lượng Ch/trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 25 tháng 7 năm 2009 theo Thông tư số 17/2009/TT-BGD-ĐT ngày 25/7/2009 và chỉnh sửa bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày ... tháng ... năm 201...
- Xây dựng và thực hiện có chất lượng chương trình Nhà trường:
+ Chương trình cho trẻ LQ tiếng Anh
+ Chương trình Can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu hỗ trợ giáo dục đặc biệt;
+ Chương trình dạy các môn học bổ trợ
- Triển khai ứng dung PPGD Montessori vào thực hiện chương trình GDMN tại 11/23 lớp MG đạt hiệu quả cao.
IV Các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục - Cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non; đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo theo TT số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010, TT 34/2013 và Văn bản hợp nhất tháng 3/2015 (đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng)
- Đội ngũ CB,GV,NV đạt chuẩn trở lên, được bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên liên tục.
- Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa CMHS và Nhà trường.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của Nhà trường./.
 
   
Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (đã ký)
 
 
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
 
Biểu mẫu 02
(Theo TT số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009)
 
 
THÔNG BÁO
CHẤT LƯỢNG GD THỰC TẾ CỦA TRƯỜNG MNTH HOA SEN
Năm học 2017 - 2018
Đơn vị tính: trẻ em
TT Nội dung Tổng số
trẻ em
Độ tuổi
Nhà trẻ
24-36 tháng
MGB
3-4 tuổi
MGN
4-5 tuổi
MGL
5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em 1054 73 256 315  410 
1 Số trẻ học 2 buổi/ngày 1054 73 256 315  410 
2 Số trẻ học hòa nhập 47 03 12 13 19
3 Số trẻ học Can thiệp 30 03 10 08 09
II Số trẻ ăn tại trường 1054 73 256 315  410 
III Số trẻ được kiểm tra sức khỏe theo định kỳ 1054 73 256 315  410 
IV Số trẻ được theo dõi SK
bằng biểu đồ tăng trưởng
1054 73 256 315  410 
V Kết quả PT sức khỏe 1054 73 256 315  410 
1 Số trẻ phát triển bình thường 890 72 241 291 286
2 Số trẻ suy DD thể nhẹ cân 07   02 02 03
3 Số trẻ suy DD thể thấp còi 02     01 01
4 Trẻ có cân nặng cao hơn tuổi 155 01 13 21 120
5 Số trẻ em béo phì          
VI Số trẻ em học các Chương trình CS-GD 1054 73 256 315  410 
1 Chương trình GDMN ban hành ngày 25/7/2009 1054 73 256 315  410 
2 Chương trình Nhà trường 1054 73 256 315  410 
  - LQ với tiếng Anh(Eduplay) 981   256 315  410 
  - LQ với tiếng Anh
 (Trẻ 3-6 tuổi LQ tiếng Anh)
155   41 55  59
  - Ứng dụng PPGD Montessori vào thực hiện Ch/trình GDMN. 283   169 55 59  
 
 
  Hà Nội, ngày 21 tháng 9  năm 2017
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(đã ký)
TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
 
Biểu mẫu 03
(Theo TT số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009)
 
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG MNTH HOA SEN
Năm học 2017 - 2018
 
STT NỘI DUNG ĐVT S.LƯỢNG DIỆN TÍCH
I Tổng diện tích đất toàn trường (m2) m2   6034
II Tổng diện tích sân chơi (m2) m2   4200
III Tổng diện tích một số loại phòng      
1 Diện tích phòng Hiệu trưởng m2 01 30/phòng
2 Diện tích phòng Phó Hiệu trưởng m2 03 30/phòng
3 Diện tích phòng Hội trường, GD Thể chất m2 01 162/phòng
4 Diện tích phòng nghiệp vụ; Thư viện của Bé m2 01 60/phòng
5 Diện tích phòng dinh dưỡng m2 01 180/phòng
6 Diện tích phòng hành chính m2 01 30/phòng
7 Diện tích phòng hội đồng m2 01 30/phòng
8 Diện tích phòng  y tế m2 01 15/phòng
9 Diện tích phòng  bảo vệ m2 01 40/phòng
10 Diện tích phòng tài vụ m2 01 30/phòng
11 Diện tích phòng can thiệp sớm m2 03 30/phòng
12 Diện tích phòng học (25 lớp) m2 25 2.462 
13 Diện tích phòng máy tính m2 01 30/phòng
14 Tổng diện tích 4 phòng Lab m2 04 60/phòng
IV  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu      
1 Đồ dùng giảng dạy dành cho giáo viên Bộ   2 bộ/lớp
2 Đồ dùng, đồ chơi dành cho trẻ Bộ   01 bộ/trẻ
3 Giáo cụ Montessori Bộ   01 bộ/lớp
V Tổng số thiết bị điện tử-tin học      
1 Máy vi tính Cái 58  
2 Máy chiếu đa năng Cái 06  
3 Ti vi - Đầu Video Cái 27  
4 Nhạc cụ (đàn oócgan) Cái 26  
5 Máy phô tô copy Cái 01  
6 Âmly loa đài Bộ 04  
7 Tủ bảo quản thực phẩm Cái 02  
8 Tủ lạnh Cái 03  
9 Máy ảnh Cái 01  
10 Điều hoà Cái 80  
11 Quạt điện (các loại) Cái 180  
VI Tổng số thiết bị khác      
1 Bàn học sinh Cái 263  
2 Ghế học sinh Cái 1216  
3 Bàn ghế làm việc của các phòng ban Bộ 14  
VII Nhà vệ sinh đạt chuẩn      
1 Dùng cho cán bộ, giáo viên và nhân viên Phòng 07  
2 Dùng cho học sinh (nam/nữ) Phòng 25  
VIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)   x  
IX Kết nối internet (ADSL)   x  
X Trang thông tin điện tử (website)   x  
XI Tường rào xây bảo vệ xung quanh trường   x  
 
 
  Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(đã ký)
 
 
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
 
Biểu mẫu 04
(Theo TT số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009)
 
 
CÔNG KHAI THÔNG TIN
VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 
 Năm học 2017 - 2018
 
TT NỘI DUNG T.SỐ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO GHI CHÚ
TS ThS ĐH  

 
TCCN CCN
I Giáo viên 91   03 68 20 01 02  
1 GVMN chính 75   02 58 15     02 đang học ThS
04 đang học ĐH
2 GV thỉnh giảng 15     10 03 01 02  
3 GV dạy Can thiệp 03   01   02     02 đang học ĐH
II Cán bộ quản lý 04 01 02 01        
1 Hiệu trưởng 01 01            
2 Phó Hiệu trưởng 03   02 01       01 NCS, 01 học ThS
III Nhân viên 30     08 03 11 05  
1 Văn thư 01           01  
2 Kế toán 03     03        
3 Thủ quỹ 01     01        
4 Nhân viên y tế 01     01        
5 Nhân viên thiết bị 02     02        
6 NV tổ Nuôi dưỡng 12       03 9    
7 Nhân viên bảo vệ  04     01   01  03  
8 NV điện nước 02         01 01  
9 Nhân viên khác 02              
Tổng cộng: I+II+III 125 01 05 77 26 12 07  
 
  Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN

                           CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH
                                      NĂM HỌC 2017 - 2018


Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Tài chính- Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;
Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Bản thỏa thuận thu chi năm học 2017 - 2018 giữa nhà trưởng và toàn thể cha mẹ học sinh các lớp;
Trường Mầm non thực hành Hoa Sen thu chi năm học 2017 - 2018 như sau:
I . Mức thu, chi học phí và các khoản thu khác năm học 2017-2018:
1. Thu học phí:
- Lớp nhà trẻ:                                                                                                1.500.000đ/tháng/trẻ
-Lớp mẫu giáo bé, nhỡ:                                                                               1.200.000đ/tháng/trẻ
- Lớp mẫu giáo bé, nhỡ ứng dụng phương pháp Montessori:                1.800.000đ/tháng/trẻ
-Lớp mẫu giáo lớn:                                                                                       1.000.000đ/tháng/trẻ
-Lớp mẫu giáo (3-6 tuổi) làm quen tiếng anh:                                         3.200.000đ/tháng/trẻ
-Lớp mẫu giáo (3-6 tuổi) làm quen tiếng anh ứng dụng Montessori:   3.800.000đ/tháng/trẻ
2. Các khoản thu thoả thuận khác:( Phụ huynh đăng ký theo nhu cầu)                              
-Tiền các môn bổ trợ:  TA Eduplay 450.000đ/tháng/trẻ, Vẽ 75.000 đ/tháng/trẻ, Múa hoặc võ 75.000 đ/tháng/trẻ, Làm quen tiếng anh 1.250.000 đ/tháng/trẻ
- Tiền câu lạc bộ : Toán Soroban 300.000 đ/tháng/trẻ; Câu lạc bộ múa  220.000đ/tháng/trẻ; Câu lạc bộ võ 220.000đ/tháng/trẻ; Hành trang, kĩ năng sống 200.000đ/tháng/trẻ ( Toán Soroban do bên liên kết đào tạo thu phí và thực hiện chương trình)                         
- Tiền Giáo dục hòa nhập và can thiệp sớm: Can thiệp cá nhân 150.000đ/giờ; Tiền hòa nhập 300.000đ/tháng; Tiền đánh giá trực tiếp 500.000đ/lần
- Tổ chức hoạt động hè: Gồm học phí +hỗ trợ tiền tổ chức hè  650.000đ/tháng/trẻ     
(Thu tháng 6, 7)
Ghi chú: - Phụ huynh tự nguyện hỗ trợ cơ sở vật chất khi nhập học: Mức vận động đề xuất 1.000.000đ/năm học tại trường( Thu 1 lần khi nhập học)
3. Các khoản thu chi hộ:               
- Tiền ăn: 25.000đ/ngày/trẻ.            
- Tiền chất đốt: 20.000đ/tháng/trẻ .          
- Tiền gủi xe: Xe máy 30.000đ/tháng, Xe đạp: 20.000đ/tháng         
4. Dự kiến chi:
- Chi lương, phụ cấp và các khoản tính theo lương: 21%
- Chi hoạt động thường xuyên, đầu tư xây dựng, sửa chữa mua sắm và chi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ: 49%
- Trích lập quỹ: 30%
- Tiền hỗ trợ CSVC : Sử dụng 100% cho việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa TSCĐ và phương tiện dạy học hiện đại.
II. Dự kiến mức thu trong năm học 2018-2019 và 2019-2020: Nhà trường dự kiến mức thu học phí và các khoản thu khác trong hai năm học này theo mức thu trong năm học 2017 - 2018.
                                                                                     

                                                                                                Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017


                                                                                                          TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                                                                  ( Đã ký )
                                                                                                        T.S Nguyễn Thị Thanh

[Quay lại]Các tin liên quan

Thông báo về việc đi học trở lại của trẻ vào ngày 02/03/2021

English festival 2020

Chương trình thiện nguyện tại xã Khun Há và Nùng Nàng - Tỉnh Lai Châu

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTH HOA SEN NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTH HOA SEN NĂM HỌC 2017 - 2018

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook