BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTH HOA SEN NĂM HỌC 2017 - 2018 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
 
Biểu mẫu 01
(Theo TT số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009)
 
 
                                                                  BÁO CÁO
                         CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTH HOA SEN
                                                Năm học 2017 - 2018

 
STT NỘI DUNG ĐẠT
I Mức độ về sức khỏe mà trẻ đạt được - Nhà trường thực hiện theo quy định tại TT liên tịch số 13/2016/TTLT-BYTngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ 2 - 3lần/năm và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới;
- Kết quả khám sức khỏe năm học 2017 - 2018 như sau:
+ T9/2017: SK loại 1 đạt: 99,4%; loại 2 đạt: 0,4%
+ T4/2018: SK loại 1 đạt: 99.2%; loại 2 đạt: 0,8%
- Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi so với đầu năm học và khống chế tỷ lệ trẻ có cân nặng cao hơn độ tuổi.
- Trẻ khỏe mạnh vui vẻ tự tin và tích cực tham gia các hoạt động.
II Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được - Tỷ lệ trẻ đạt yêu cầu từng độ tuổi:
+ Nhà trẻ đạt: 97,5 %;
+ Mẫu giáo bé đạt: 91,4%;
+ Mẫu giáo nhỡ đạt: 93,7%;
+ Mẫu giáo lớn đạt: 95,5 % các chỉ số theo Bộ chuẩn phát triển TENT; 100% TENT hoàn thành chương trình GDMN.
- Trẻ giao tiếp, ứng xử, chào hỏi lễ phép đúng mực; biết nói lời cảm ơn, xin lỗi; trẻ mạnh dạn tự tin, có tính tự lập cao; thích ứng nhanh với môi trường mới.
III Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ - 100% trẻ em được giáo dục theo Ch/trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 25 tháng 7 năm 2009 theo Thông tư số 17/2009/TT-BGD-ĐT ngày 25/7/2009 và chỉnh sửa bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 và Chương trình nâng cao của Nhà trường như: Chương trình cho trẻ 3-6 tuổi làm quen với tiếng Anh; Can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu GDĐB; GD kỹ năng sống và ứng dung PPGD Montessori vào thực hiện chương trình GDMN tại 11/23 lớp mẫu giáo đạt hiệu quả cao.
IV Các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục - Cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non; đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo theo TT số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010, TT 34/2013 và Văn bản hợp nhất tháng 3/2015 (đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng)
- Đội ngũ CB,GV,NV đạt chuẩn trở lên, được bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra; tạo điều kiện về thời gian cho CBGV học tập nâng cao như: 01 cán bộ NCS, 02 CBGV học ThS, 07 giáo viên học đại học;
- Nhà trường phối hợp với CMHS làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa cho các con.
- Nhà trường thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của trường./.
 
   
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(đã ký)
 
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
 
Biểu mẫu 02
(Theo TT số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009)
 
 
                                                                            BÁO CÁO
                  CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTHHOA SEN
                                                                                Năm học 2017 - 2018
Đơn vị tính: trẻ em
TT Nội dung Tổng số
trẻ
Độ tuổi
Nhà trẻ
24-36 tháng
MGB
3-4 tuổi
MGN
4-5 tuổi
MGL
5-6 tuổi
I Tổng số trẻ 1104 105 278 319  402  
1 Số trẻ học 2 buổi/ngày 1104 105 278 319  402  
2 Số trẻ học hòa nhập 47 03 12 13 19
3 Số trẻ học Can thiệp 30 03 10 08 09
II Số trẻ ăn tại trường 1104 105 278 319  402  
III Số trẻ được kiểm tra sức khỏe theo định kỳ 1104 105 278 319  402  
IV Số trẻ được theo dõi SK
bằng biểu đồ tăng trưởng
1104 105 278 319  402  
V Kết quả PT sức khỏe 1104 105 278 319  402  
1 Số trẻ phát triển bình thường 987 104 258 287  338  
2 Số trẻ suy DD thể nhẹ cân 06     03 03
3 Số trẻ suy DD thể thấp còi 07   03 02 02
4 Trẻ có cân nặng cao hơn tuổi 104 01 17 27 59
VI Số trẻ em học các Chương trình CS-GD 1040 105 278 319  402  
1 Chương trình GDMN ban hành ngày 25/7/2009 1040 105 278 319  402  
2 Chương trình Nhà trường 1040 105 278 319  402  
  - LQ với tiếng Anh(Eduplay) 999   278 319  402  
  - LQ với tiếng Anh
 (Trẻ 3-6 tuổi LQ tiếng Anh)
166   52 53  61
  - Ứng dụng PPGD Montessori vào thực hiện Ch/trình GDMN 447   180 206 61  
 
 
  Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
 
Biểu mẫu 03
(Theo TT số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009)
 
                                                       BÁO CÁO
                       CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
                                              Năm học 2017 - 2018

 
STT NỘI DUNG ĐVT S.LƯỢNG DIỆN TÍCH
I Tổng diện tích đất toàn trường (m2) m2   6034 m2
II Tổng diện tích sân chơi (m2) m2   4200 m2
III Tổng diện tích một số loại phòng      
1 Diện tích phòng Hiệu trưởng m2 01 30/phòng
2 Diện tích phòng Phó Hiệu trưởng m2 03 30/phòng
3 Diện tích phòng Hội trường, GD Thể chất m2 01 162/phòng
4 Diện tích phòng nghiệp vụ; Thư viện m2 01 60/phòng
5 Diện tích phòng dinh dưỡng m2 01 180/phòng
6 Diện tích phòng hành chính m2 01 30/phòng
7 Diện tích phòng hội đồng m2 01 30/phòng
8 Diện tích phòng  y tế m2 01 15/phòng
9 Diện tích phòng  bảo vệ m2 01 40/phòng
10 Diện tích phòng tài vụ m2 01 30/phòng
11 Diện tích phòng can thiệp sớm m2 03 30/phòng
12 Diện tích phòng học (25 lớp) m2 25 2.462 m2
13 Diện tích phòng máy tính m2 01 30/phòng
14 Tổng diện tích 4 phòng Lab m2 04 60/phòng
IV  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu     Bình quân
1 Đồ dùng giảng dạy dành cho giáo viên Bộ Đủ bộ 2 bộ/lớp
2 Đồ dùng, đồ chơi dành cho trẻ Bộ Đủ bộ 25-30 bộ/lớp
3 Giáo cụ Montessori Bộ 11 bộ 01 bộ/lớp
V Tổng số thiết bị điện tử-tin học      
1 Máy vi tính Cái 58 01 cái/lớp/phòng
2 Máy chiếu đa năng Cái 06 01 cái/phòng CN
3 Ti vi Cái 27 01 cái/lớp
4 Nhạc cụ (đàn oócgan) Cái 26 01 cái/lớp
5 Máy phô tô copy Cái 01  
6 Âmly loa đài Bộ 04  
7 Tủ bảo quản thực phẩm Cái 02  
8 Tủ lạnh Cái 03  
9 Máy ảnh Cái 02  
10 Điều hoà Cái 80  
11 Quạt điện (các loại) Cái 180  
VI Tổng số thiết bị khác      
1 Bàn học sinh Cái 263  
2 Ghế học sinh Cái 1215  
3 Bàn ghế làm việc của các phòng ban Bộ 14  
VII Nhà vệ sinh đạt chuẩn      
1 Dùng cho cán bộ, giáo viên và nhân viên Phòng 07  
2 Dùng cho học sinh (nam/nữ) Phòng 25  
VIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)   x  
IX Kết nối internet (ADSL)   x  
X Trang thông tin điện tử (website)   x  
XI Tường rào xây bảo vệ XQ trường   x  
 
 
  Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (đã ký)
 
 
 
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
 
Biểu mẫu 04
(Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017)
 
 
                                                                BÁO CÁO
                               CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CBQL VÀ NHÂN VIÊN 
                                                       Năm học 2017 - 2018
 
TT NỘI DUNG T.Số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH  

 
TC Dưới
TC
Hạng IV Hạng III Hạng II  Xuất sắc Khá Trung bình Kém
I Giáo viên 91   03 67 19 02   02 19 67 59 17    
1 Nhà trẻ 08     02 06       06 02 01 07    
2 Mẫu giáo 65   02 55 08       08 55 57 08    
3 GV thỉnh giảng 15     10 03 02   02 03 10        
4 Can thiệp sớm 03   01   02       02   01 02    
II CB quản lý 04 01 02 01                    
1 Hiệu trưởng 01 01                        
2 P. Hiệu trưởng 03   02 01                    
III Nhân viên 30     08 03 13 06              
1 NV Văn thư 01           01              
2 NV Kế toán 03     03                    
3 NV Thủ quỹ 01     01                    
4 Nhân viên y tế 01     01                    
5 NV thiết bị GD 02     02                    
6 NV nuôi dưỡng 14       03 11                
7 NV bảo vệ  05     01   01 03              
8 NV điện nước 02         01 01              
9 NV khác 01           01              
Tổng số CBGVNV 125 01 05 76 22 15 06              
 
  Hà Nội, ngày 28  tháng 5 năm 2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thị Thanh
 
 
 
 
 

[Quay lại]Các tin liên quan

Thông báo về việc đi học trở lại của trẻ vào ngày 02/03/2021

English festival 2020

Chương trình thiện nguyện tại xã Khun Há và Nùng Nàng - Tỉnh Lai Châu

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTH HOA SEN NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook