DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018      DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC HỘI CHA MẸ HỌC SINH
    TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018
 
 
 
                              
STT Họ tên mẹ Lớp
1 Trần Tú Hoa B8
2 Nguyễn Thị Minh Nguyệt B1
3 Phạm Thị Huyên A1
4 Nguyễn Kiều Anh A2
5 Nguyễn Thị Thanh Mai A3
6 Lê Thị Ngọc Anh A4
7 Cao Thị Thu Hà A5
8 Nguyễn Bội Ngọc A6
9 Nguyễn Như Hạnh A7
10 Nguyễn Kim Chung A8
11 Nguyễn Thị Ngọc B2
12 Trần Thùy Linh B3
13 Bùi Thanh Hải B4
14 Bùi Thị Thúy Ngân B5
15 Lê Văn Thanh B6
16 Đinh Thị Cẩm Lê B7
17 Trương Quốc Khánh Phương B9
18 Vũ Hồng Trang B10
19 Nguyễn Thị Thu Phương B11
20 Nguyễn Thu Hằng C1
21 Nguyễn Hương Thảo C2
22 Trần Thị Thanh Phương C3
23 Vũ Hoa Phượng C4
24 Đỗ Thị Minh Nguyệt D2
25 Đặng Thị Minh Ngọc D3
 
                               

[Quay lại]Các tin liên quan

Thông báo về việc đi học trở lại của trẻ vào ngày 02/03/2021

English festival 2020

Chương trình thiện nguyện tại xã Khun Há và Nùng Nàng - Tỉnh Lai Châu

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTH HOA SEN NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MNTH HOA SEN NĂM HỌC 2017 - 2018

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook