THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019                                           THÔNG BÁO TUYỂN SINH
 
          Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban lãnh đạo Trường MNTH Hoa Sen thông báo kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường như sau:
 
1. Đối tượng tuyển sinh:
- Các cháu sinh năm 2014 = 100 cháu
- Các cháu sinh năm 2015  = 150 cháu
- Các cháu sinh năm 2016 =   65 cháu
 (Ưu tiên cho các cháu có hộ khẩu tại khu C, khu D Phường Giảng Võ).
 
2. Thời gian phát hành đơn:    
- Ngày mồng 3, 4 tháng 5 năm 2018
- Địa điểm: Phòng Hội đồng - Tầng 1
(Khi đi mua đơn yêu cầu phụ huynh mang theo giấy khai sinh bản chính và hộ khẩu bản chính của các cháu để Nhà trường kiểm tra)
 
3 . Thời gian nhận hồ sơ:    
- Ngày 10 và 11 tháng 5 năm 2018
- Địa điểm: Phòng Hội đồng - Tầng 1
(Hồ sơ bao gồm: 01 đơn xin  học (mẫu của nhà trường), 01 giấy khai sinh bản sao, 01 bản phô tô hộ khẩu).
 
4. Thời gian xem kết quả: Ngày 18 tháng 5 năm 2018
       Lưu ý: Các cháu được nhận vào trường sẽ đi học từ ngày 04  tháng 6 năm 2018.
                                                           
                                                                              Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018
                                                                                                  Ban giám hiệu
     

                                     
                                                         
 
                          
    
 

[Quay lại]Các tin liên quan

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN NĂM HỌC 2020 – 2021

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook