ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

Hiện nay, Nhà trường có 89 CBGVNV; trong đó: 03 CBQL, 66 giáo viên và 20 nhân viên

  • 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên; trong đó 91,5% trên chuẩn. Toàn thể cán bộ, giáo viên đều được tiếp cận PP giáo dục tiên tiến: PP Montessori, GD STEAM, Sơ đồ tư duy, Dạy học dự án và ứng dụng linh hoạt, hiệu quả vào thực hiện Chương trình GDMN.
  • Đội ngũ giáo viên chuyên biệt có kinh nghiệm và trình độ chuyên sâu trong tổ chức hoạt động: Can thiệp sớm; Steam; Nghệ thuật (Âm nhạc. Art, Kỹ năng biểu diễn…); Thể chất và LQ tiếng Anh.
  • Trường MNTH Hoa Sen có đội ngũ CBQL,GV,NV tận tâm, chuyên nghiệp và năng động, trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm trong công việc, giàu lòng nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ. Hàng năm, Nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm và tạo dựng được niềm tin rất lớn đối với các cấp quản lý, Cha mẹ học sinh và cộng đồng.