TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN

Được thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1979
Diện tích 6034m2 tại khu D Giảng Võ , Ba Đình, Hà Nội.

I/ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

– Chăm sóc, giáo dục trẻ từ 24  tháng tuổi đến 72 tháng tuổi theo chương trình của bộ GD & ĐT.
– Hướng dẫn thực hành và thực tập cho sinh viên trường CĐSPTW.
– Là cơ sở thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong giáo dục mầm non.
– Là điểm đến  để tham quan, học tập và nhân rộng mô hình giáo dục mần non trên toàn quốc.

 Đội ngũ cán bộ, giáo viên :
Tổng số cán bộ , giáo viên : 102.
Trong đó :
Ban giám hiệu : 3
Giáo viên : 76 ( Bao gồm cả BGH )
Nhân viên : 26
Chuyên môn , nghiệp vụ : 01 tiến sĩ, 3 thạc sĩ , còn lại là đại học, cao đẳng, trung cấp và chứng chỉ nghề . Một số đang học  Đại học, Cao đẳng.
Tổng số cháu : 774, học ở 25 lớp :
1/ Nhà trẻ : 3 lớp ( 90 học sinh )
2/ Mẫu giáo Bé : 7 lớp (192 học sinh )
3/ Mẫu giáo Nhỡ : 7 lớp ( 224 học sinh )
4/ Mẫu giáo Lớn : 8 lớp ( 268 học sinh )