Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, ngày 02/10/2022 Nhà trường phối hợp cùng Công ty cổ phần giáo dục CKS tập huấn: Sử dụng SKETCHNOTE sơ đồ tư duy trong công việc và dạy học tiếp cận dự án ở bậc học mầm non cho đội ngũ giáo viên. Tại buổi tập huấn thạc sỹ Đoàn Thị Thuần đã chia sẻ, trao đổi về nguyên tắc cơ bản khi vẽ sơ đồ tư duy, các dạng bố cục Sketchnote, các lưu ý khi đưa sketchnote cũng như sơ đồ tư duy…