Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sơ và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên về lịch sử cách mạng của Đảng, về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 24,25/9/2022, Chi bộ trường MNTH Hoa Sen tổ chức sinh hoạt năm 2022 với Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý trí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng đơn vị vững mạnh” gắn với hành trình về nguồn thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tham dự sinh hoạt chuyên đề có 19/23 đồng chí đảng viên.
Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên chi bộ tham gia hoạt động Dâng hương tại Lán Nà Nưa, dâng hương tại Khu tưởng niệm các bậc tiền bối Cách mạng
Buổi sinh hoạt chuyên đề ôn lại lịch sử cách mạng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược gắn với hành trình về nguồn đã đạt được mục đích, yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về những giá trị lịch sử cách mạng của Đảng.
Một số hình ảnh hoạt động của chi bộ tại khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.